Cuors da romontsch

Mantener il lungatg romontsch ei da gronda impurtonza per l'identitad dalla vischnaunca. Ord quei motiv envida la vischnaunca tuts habitonts da lungatg jester d’emprender il bi lungatg indigen. Ella sustegn frequentaders da cuors cun ina contribuziun finanziala da CHF 100.00 per persuna. Aschigleiti ch’il cuors ei absolvius, san els retrer igl importo al spurtegl dall’administraziun communala Lumnezia cun presentar igl attest da cuors sco era ina copia dil quen. La contribuziun da CHF 100.00 vegn pagada per mintga cuors da romontsch renconuschiu (incl. las cuntinuaziuns da cuors).

Informaziuns sur dallas purschidas dils cuors da romontsch ein veseivlas sut:

Administraziun

Uffeci communal Lumnezia
Palius 32D
Caum postal 54
7144 Vella

+41 (0)81 920 60 00
infolumneziach