22.05.2020 , Uffeci da baghegiar Lumnezia

Damonda da baghegiar (2020/135-01)

Rest Martin Cabalzar, Lischeinas 2D, 7142 Cumbel

Petent:
Rest Martin Cabalzar
Lischeinas 2D, 7142 Cumbel

Projectader:
Savoldelli Tanno SA
Siglinas 6E, 7144 Vella

Object:
Midadas vid il contuorn dil baghetg nr. d’assicuranza 4-7, sin la parcella nr. 2117 Cadruvi, a Cumbel

  • Plazs da parcar cun construir in niev mir da betun ed alzar il mir existent, emplenir cun material da glera e curclar cun catram
  • Spazzar mirs pil lidimèr e humusar il prau


Zona d’utilisaziun:
Zona da vitg (art. 21 lescha da baghegiar Lumnezia – senza Vrin)

Datum da publicaziun:
22 da matg 2020

 

 

Administraziun

Uffeci communal Lumnezia
Palius 32D
Caum postal 54
7144 Vella

+41 (0)81 920 60 00
infolumneziach

Uffeci da taglia

Uffeci da taglia Lumnezia
Palius 32D
Caum postal 54
7144 Vella

+41 (0)81 920 60 08
steueramtlumneziach

Uras da spurtegl

gliendisdis - venderdis
09.30 - 11.30 uras
13.30 - 16.30 uras

ni tenor cunvegnientscha