Informaziuns dalla suprastonza communala Lumnezia

Publicaziuns ufficialas

A caschun dalla davosa sesida ha la suprastonza communala priu enconuschientscha dalla demissiun per immediat da Renzo Blumenthal sco schef dil departament communal per fatgs da baghegiar e schef ad interim dil departament communal per forestalesser. El ha indicau motivs persunals che hagien menau el tier quella decisiun.


Ina elecziun cumplementara ei pil mument buca planisada. La substituziun vegn reglada enteifer la suprastonza communala.