Loghens d'inscunter en cass da catastrofas e situaziuns d'urgenza

Publicaziuns ufficialas

Mintga casada ha retschiert digl Uffeci da militer e dalla protecziun civila Grischun in fegl sgulont cun informaziuns per il cass da catastrofas e situaziuns d'urgenza.

Il stab directiv communal ei en tals cass colligiaus sur func cun las organisaziuns impurtontas. Els loghens d'inscunter ein mintgamai silmeins in commember dalla suprastonza communala ed in luvrer communal presents e san communicar cun survetschs externs.

Sch'ils mieds da communicaziun funcziuneschan bu pli san ils suandonts loghens vegnir consultai per retscheiver informaziuns ni annunziar cass d'urgenza:

  • Uors, casa da scola, Via scola 26
  • Vella, casa da scola, Sutvitg 28e
  • Lumbrein, casa da scola, Vigela 1

Dapli sut: bevoelkerungsschutz.gr.ch ni cul QR-Code:

 

Stab directiv communal Lumnezia