Damonda da baghegiar (2023/120-06)

Uffeci da baghegiar

Petents:
Anina ed Andri Sgier
Via Casti 41
7151 Schluein

Projectader:
Nicolaus Sgier
Via Casti 41
7151 Schluein

Object:
Midadas vid la tegia da cuolm, baghetg nr. d’assicuranza 8-82B, sin parcella nr. 7157 Uortg Sut, a Vignogn

  • Niev tgamin d’itschal cromau
  • Nova seiv da stetgels entuorn baghetg

Zona d’utilisaziun:
Zona d’agricultura (art. 32 LPTGR)
Zona da prighel 1 (art. 38 LPTGR)
Zona protecziun dalla cuntrada (art. 34 LPTGR)

Datum da publicaziun:
26 da matg 2023

Uffeci communal Lumnezia