Damonda da baghegiar (2021/208-01)

Uffeci da baghegiar

Petent:
Nicolaus Solèr
Vigela 113
7148 Lumbrein

Projectader:
Nicolaus Solèr
Vigela 113
7148 Lumbrein

Object:
Prolungaziun dalla grunda dil tetg dalla casa da vart dil nord, baghetg nr. d’assicuranza 7-113, sin parcella nr. 5008 Vigela, a Lumbrein

Zona d’utilisaziun:
Zona da vitg (art. 21a Lescha da baghegiar Lumnezia – senza Vrin)

Datum da publicaziun:
16 da fenadur 2021