Uffeci da lavur

Tgi che habitescha ella vischnaunca Lumnezia ed ei senza lavur, sto s'annunziar aschi spert sco pusseivel al spurtegl per saver far l'annunzia tiel Center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL). L'annunzia sto succeder sil pli tard igl emprem gi, per il qual Vus vuleis retrer prestaziuns dalla cassa da disoccupaziun. Per plascher prender cun Vus la carta d'assicuranza d'AVS.

Contact
Kontakt