Uffeci forestal

Ina gronda part dil territori da vischnaunca exista ord uaul public. Igl uffeci forestal dalla vischnaunca Lumnezia ei responsabels per la tgira e la cultivaziun digl uaul communal, per ch'igl uaul adempleschi tut sias funcziuns - funcziun da nez, da protecziun e da beinstar social sco era spazi da viver per plontas ed animals e filter per aua ed aria. Il manteniment e la promoziun dalla biodiversitad ei medemamein in'impurtonta part dallas lavurs forestalas.

Contact
Kontakt
Lubientschas per vias d'uaul
Text

Cheu anfleis Vus informaziuns pertuccont carrar sin vias d'alp, da funs e d'uaul cun vehichels a motor.

Publicaziuns uffeci forestal

Actualmein neginas publicaziuns.

Reservat d'uaul natural Serenastga

Incumbensas

 • vendita da lenna
  (lenna da diever / lenna da brisch)
 • planisaziun dil menaschi
 • program da lavur / preventiv / persunal
 • surdada da lavurs
 • projects forestals
 • incumbensas publicas
 • segirtad dalla lavur
 • certificaziun FSC
 • survigilonza Lumnezia su

Incumbensas

 • uaul privat / caglias
 • qualitad dalla cuntrada (agricultura)
 • protecziun digl uaul / neofitas / mal ner
 • vias d'uaul
 • projects forestals
 • incumbensas publicas
 • baghetgs egl uaul
 • segirtad dalla lavur
 • controlling
 • prighels dalla natira
 • survigilonza Lumnezia sut (Suraua)